Eco-blog Barattopoli

In provincia di modena c’è il...

Nasce in un piccolo comune del Modenese un iniziativa tutta incentrata al baratto. Infatti, dall'iniziativa di due fidanzati, Matteo Zini ed Elodie Bas hanno dato vita al “Mercato libero di Corlo”....

In provincia di modena c’è il mercato libero del baratto
Lascia un Libro, Prendi un Libro: Il Book Sharing di Greccio
Barattopoli

Leave a Book, Take a Book: Greccio's Book Sharing

📚🌟 Laat een Boek achter, neem een Boek: Het Nieuwe Boek Delen van Greccio! 🏞️📖

In het land van de eerste kerststal, Greccio, is een innovatief initiatief geboren om lezen te promoten en de gemeenschapsbanden te versterken: "book sharing". Dit project, ook bekend als "Laat een boek achter, neem een boek", geïnitieerd door het La Cappelletta Social Centre, verandert het terughalen en verspreiden van boeken in een kans voor iedereen.

🏠 Een gezellig huisje langs de Sint Franciscuswandeling

Gelegen langs de suggestieve Sint Franciscuswandeling ligt de Greccio bookshare op korte loopafstand van het Internationale Geboortemuseum en de oude Borgo. In een gezellig houten huisje vinden boeken een nieuw leven en worden ze instrumenten voor het delen van informatie, cultuur en educatie.

🔄 Een deugdzame cyclus van delen en solidariteit

Het concept è simpel maar krachtig: iedereen kan gratis boeken lezen en inzien, met als enige verplichting om ze na het lezen terug te brengen. Je kunt ook een ander boek achterlaten zodat anderen het ook kunnen lezen. Het is een opwaartse spiraal van uitwisseling die herinnert aan het belang van delen en menselijke solidariteit.

🌱 Bevorder lezen, respecteer het milieu

Meer dan alleen een bibliotheek vertegenwoordigt Greccio's boekendeling een model van delen en respect voor het milieu. Boeken zijn niet langer vergeten of weggegooide voorwerpen, maar waardevolle bronnen die moeten worden geherwaardeerd en gedeeld.

📚💖 De kracht van boeken: een bron voor iedereen! 🌟🌍

#BoekDelen #GratisLezen #Delen #Solidariteit #Milieu Respect #Cultuur #Onderwijs

🤔 Log in om te reageren